Vocal percussion

Deze 'tutorial' laat je zien hoe je onze geschreven 'vocal percussion' van geluiden kan voorzien.

Hoi, mijn naam is Jo en ik ben één van de arrangeurs van ChorusOnline.

Veel VP zijn het niet gewend muzieknotatie te lezen. ze luisteren naar het arrangement en voegen hun eigen 'grooves' toe. Desalniettemin is het soms mogelijk/wenselijk een speciaal voor het arrangement geschreven VP partij toe te voegen. Alle arrangeurs van ChorusOnline gebruiken eenzelfde benadering van woorden / lettergrepen / letters.

We hebben niet de intentie je 'VP-skills' te verbeteren, hiervoor zijn op internet al heel veel materialen beschikbaar.